Karma

Karmas, het woord karma betekent letterlijk handeling of actie, de wet van oorzaak en (veelal in een later stadia) gevolg. Het is een Sanskriet woord dat verwijst naar activiteiten die we verrichten met lichaam, spraak en geest. Karma is letterlijk afgeleid van Kri wat doen betekent.

Karma is een begrip vanuit het Hindoeïsme en Boeddhisme. Karma of credits / tegoeden, opbouwen door beschikbaar te zijn aan anderen. 

 

Karma Yoga

Karma yoga is een van de hoofdtakken van de yoga. In deze vorm van yoga wordt de spiraal doorbroken door te leren zonder aan het resultaat te denken of wat je terug krijgt. Het heeft nooit te maken met goed of slecht van het resultaat. Door niet verbonden te zijn aan het resultaat kun je geheel opgaan in wat je doet. Karma is een verzamelijking van: karakter, DNA structuur, erfelijkheid enz. Het hele dagelijkse bewustzijn is karma. Dit gebruiken voor onze ontwikkeling, eigenlijk is het onwikkeling. Het zien dat het niet om jouw karma gaat, dat dat een illusie is. Het overgeven aan je meesters, de engel, of een andere naam die de gedachtes en illusie te boven gaan.

Dragen en offeren van het lot. Het is niet in woorden of denken te duiden. Gaat om dat wat er achter zit. Boeddha noemt het soms 'de leer van daden'.

 

Vers van Boeddha over karma

Ik ben de eigenaar van mijn daden,
De erfgenaam van mijn daden,
Geboren door mijn daden,
Gerelateerd aan mijn daden.
En leef ondersteund door mijn daden.
Van elke daad die ik verricht,
Goed of slecht,
Daar ben ik erfgenaam van.
Zo zou een monnik steeds weer moeten reflecteren.

Boeddha (Anguttara Nikaya,I.87f)

Wie kent niet het gezegde; 'Wie goed doet, die goed ontmoet' of 'Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten'. Het is oorzaak en, misschien veel later, het gevolg.

 Menu